Regularnie otrzymujemy pytania „Kto powinien opłacić ZAIKS?”, „Czy DJ powinien opłacać ZAIKS?”. „Czy sala musi go opłacić?” Ze względu na dużą ilość pytań, chciałbym ponownie poruszyć temat ZAIKSU.

Read more